Over de vriendenstichting

Het is een grote opgave om een landgoed te onderhouden en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. In 2013 is daarom de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg is opgericht. Door het organiseren van verschillende activiteiten dragen de vrienden bij aan het beleefbaar houden en maken van de rijke geschiedenis van Landgoed Prattenburg. Zo dragen de vrienden hun steentje bij aan het duurzaam in stand houden van het landgoed met zijn cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en flora & fauna. Al sinds 1694 wordt het landgoed beheerd door de familie Van Asch van Wijck.

De verschillende activiteiten van de vriendenstichting zijn erop gericht om mensen meer bekend te maken met het landgoed en om geld op te halen om de beleefbaarheid van het landgoed te vergroten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse Prattenburglezing en de PrattenburgRun. Met de opbrengsten van dit hardloopevenement, georganiseerd met verschillende hardloopverenigingen, zijn al een rolstoelvriendelijk pad, een beleefpad voor kinderen en een trimbaan gerealiseerd.