Organisatie vriendenstichting

Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg is een ANBI-instelling. Dat betekent dat giften die u aan de stichting doet, voor de belasting aftrekbaar zijn. De ANBI-gegevens van de stichting vindt u hieronder.

ANBI-GEGEVENS
Naam: Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg
RSIN-nummer: 852853920
Beleidsplan Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg (2017-2020)
Privacybeleid
Contactgegevens

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit de volgende personen:
Gerard Nauta (voorzitter)
Joyce van der Meijden-Potters (secretaris)
Ronald Knigge (penningmeester)
Gerard Koopmans (bestuurslid) 
Henk Hoogeveen (bestuurslid) 
Vicky van Asch van Wijck (bestuurslid) 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

ACTIVITEITEN
Meer informatie over de activiteiten van de stichting staan op de volgende pagina’s: Activiteiten, Nieuwsbrieven, In Beeld. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Financieel jaarverslag 2018