Organisatie vriendenstichting

(ANBI, bestuur, beleidsplan, jaarverslagen).

Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg is een ANBI-instelling. Dat betekent dat giften die u aan de stichting doet, voor de belasting aftrekbaar zijn. De ANBI-gegevens van de stichting vindt u hieronder.

Naam: Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg
RSIN-nummer:
Doelstelling en beleidsplan
Privacy-beleid
Contactgegevens: info@vriendenvanprattenburg.nl 

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit de volgende personen:
Gerard Nauta (voorzitter)
Ineke van Schuppen (secretaris)
Joyce van der Meijden (penningmeester)
Vicky van Asch van Wijck (bestuurslid) 
Gerard Koopmans (bestuurslid) 
Hendrik de Beaufort (bestuurslid) 
Henk Hoogeveen (bestuurslid) 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

Activiteiten
Nieuwsbrieven
Financiële verantwoording (jaarverslagen)